Stamboom

Wil je weten waar onze root's liggen ?

Dat is heel mooi terug te vinden via de stamboom van de familie van Assenbergh gemaakt door (ver) familielid Kees van Assenbergh o.b.v. het nodige voorwerk door onze nichten Willy en Simone.

Het grappige is dat de verst getraceerde voorouder ook Hendri(c)k heet en gewoond heeft in het Betuwse Buren, waar Henk met zijn ouders ook een aantal jaren heeft gewoond.